Notícies

Inspecció Técnica de Prestatgeries

L´ús quotidià i normal de la seva instalació pot donar lloc a impactes accidentals sobre l´estructura, que ens obligaríen a mantenir un calendari d´inspeccions periódiques que ens ajudin a detectar-los i reparar-los a temps, abans de que puguin fer un mal més gran a vostè o als seus operaris de magatzem.

A Estanterías Silva, amb l´assessorament i recolçament de RAMADA-STORAX, podem oferir-l´hi el nostre servei d´Inspecció Técnica de Prestatgeries donant-l´hi la seguretat i tranquilitat de estar complint amb la normativa vigent en matèria de seguretat.

La norma UNE-EN  15635: "Almacenaje en estanterías metálicas. Uso y mantenimiento del equipo de almacenamiento" fa responsable al propietari de la instalació de la realització d´un mínim d´una inspecció técnica anual i de tantes com siguin necessàries, a demanda de l´usuari, quan s´hagi produit una incidència.

Estanterías Silva li ajudarà a identificar i solucionar els posibles desperfectes i l´assessorament al correcte ús i manteniment dels equips de magatzematge. Emitirem el corresponent informe sobre el seu estat, substituirem els materials malmessos per d´altres nous i originals de fàbrica (mai farem servir materials de recuperació o de segona mà)  i els hi sumministrarem les obligatòries plaques de senyalització amb les característiques específiques de la seva instalació.

Tornar

*    www.estanteriassilva.com   *    Estanterías Silva    *    Con el apoyo técnico y logístico de RAMADA-STORAX    *                       

  Legal